Bine aţi venit.

Comitetul de organizare vă invită să participaţi la lucrările Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti “Managementul proiectelor în construcții – ediția VI, vineri, 9 iunie, 2023, ora 10:00 AM.

Organizatori:

  • U.T.C.B. – C.C.I.A
  • Departamentul de Constructii Metalice, Management și Grafică Inginerească

 

Parteneri academici:

  • Asociația Română de Workplace și Facility          

 

  • Asociatia Project Management Romania           

Loc de desfăşurare: Microsoft Teams

Obiective:
Principalul scop al manifestării este de a crea un cadru în care pot fi schimbate idei, diseminate bune practici și dezbătute aspecte prin care este realizată legătura între teme de cercetare, metode de investigare pe teren şi laborator, abordări practice în legătură cu subiectele:

  • managementul proiectelor de construcţii – analiza economico-financiară, ingineria costurilor, planificare-programare, managementul riscului proiectelor;
  • elaborarea documentaţiilor tehnico-economice;
  • marketingul proiectelor din construcţii, cercetare, strategie, promovare, publicitate:
  • managementul calităţii în construcţii, monitorizarea şi controlul lucrărilor;
  • organizarea şi coordonarea activităţilor din domeniul securităţii, sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă;
  • abilităţi manageriale şi de marketing în organizaţiile de construcţii.