Pentru a se asigura un stil uniform toate lucrările trebuie să fie redactate strict în conformitate cu instrucţiunile stabilite în MODELUL DE REDACTARE al lucrărilor, disponibil şi în format electronic.

Model-redactare-SSS_MPC

Lucrările vor fi trimise la adresa: mpc@utcb.ro

Lucrările trimise vor fi recenzate de comitetul ştiinţific al sesiunii ştiinţifice studenţeşti. Toate lucrările acceptate se vor susţine public şi vor fi publicate de editura CONSPRESS pe un CD, acesta fiind oferit participanţilor în ziua sesiunii.

 Fiecare articol trebuie să fie însoțit de un formular de accept din partea îndrumătorului de proiect de disertație / îndrumătorului de proiect de diplomă.

Formular-acceptare-lucrare-MODEL

Pentru prezentarea lucrărilor în cadrul sesiunii, timpul alocat susţinerii publice este de 7-10 minute pentru fiecare student.

Limba oficială: Română.